Welkom

Therapiepraktijk voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Het leven van een kind verloopt niet altijd onbezorgd. Er kunnen allerlei problemen rond de ontwikkeling of opvoeding van een kind ontstaan. Veel kinderen en jongeren kampen immers met angsten, zijn teruggetrokken of agressief, hebben problemen met leeftijdsgenoten, …

Kinderen opvoeden gaat niet altijd even makkelijk. Vaak ervaar je twijfels of je wel de juiste aanpak hebt ten aanzien van je kind. “Is het normaal dat mijn kind altijd tegenspreekt? Hoe kan ik mijn kind met autisme helpen zodat het minder angstig reageert op nieuwe situaties? Mijn kind wordt gepest, wat kan ik doen om hem/haar meer weerbaar te maken? Wat als je signalen krijgt van de juf op school dat je kind soms agressief of droevig uit de hoek kan komen? Wat als je echt bezorgd bent over je kind?” Faalangst, laag zelfbeeld, negatieve gedachten, gedragsmoeilijkheden en tal van andere problemen kunnen ontstaan.

Als kinder- en jongerenpsychotherapeuten proberen we samen met jullie op pad te gaan en een traject af te leggen waarbij we proberen op al deze vragen een antwoord te bieden. We staan stil bij ieders beleving en gaan op zoek naar de betekenis van gedrag, woorden, relaties, … Omdat de gesproken taal van jongeren en kinderen vaak niet voldoende is om emoties en gevoelens onder woorden te brengen, gaan we op zoek naar de taal die kinderen wel kennen, met name hun spel, creativiteit,… Uiteraard stemmen we ons af op ieders niveau en tempo.

In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van speltherapie. Wat betekent speltherapie? Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

De praktijk is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, …

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. De speltherapeut heeft een empathische en accepterende  grondhouding en is voorspelbaar.

Elk hulpverleningstraject ziet er anders uit en is sterk afhankelijk van het kind en gezin in kwestie.

Doelgroep

We richten ons op kinderen, adolescenten en hun ouders. Vanaf ongeveer 5 jaar kunnen kinderen individuele therapie krijgen, bij kinderen jonger dan 5 jaar wordt ouderbegeleiding aangeboden. Ook ouders met vragen zijn welkom bij ons.

Werkwijze

Op maat van u en uw kind

01. Verkenning

We starten steeds met een intakegesprek waarbij we ieders verhaal zo goed mogelijk willen beluisteren. In dit gesprek staan we stil bij datgene wat iedereen zou willen zien veranderen maar ook bij krachten en dingen die wel goed lopen. We proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van datgene wat moeilijk loopt en wat men verwacht van therapie.

02. Onderzoek

Wanneer iedereen akkoord gaat met een verdere begeleiding, wordt er gestart met een belevingsonderzoek. Tijdens deze fase exploreren we verder wie het kind is, maar ook wie de ouders zijn, wat ouder zijn betekent, hoe het gezin functioneert, … We hebben steeds de ouders nodig, als experten van de situatie, ook om  thema’s zoals opvoeding, ouderschap, … te bespreken en te verkennen. Belangrijk: we hebben steeds de toestemming nodig van  beide ouders om een individueel traject met een kind op te starten.

03. Traject

Na deze exploratiefase nodigen we iedereen opnieuw uit voor een adviesgesprek en bespreken we samen hoe het verder zou kunnen gaan. Wordt er een therapietraject met het kind opgestart, kiezen we voor ouderbegeleiding of worden beiden samen aangepakt? Elk traject ziet er anders uit en is sterk afhankelijk van het kind en gezin in kwestie.

04. Vertrouwen

Als psychotherapeuten worden we verwacht ons aan het beroepsgeheim te houden. Op die manier kan er op een veilige en vertrouwelijke manier samengewerkt worden. We doorbreken dit beroepsgeheim enkel bijvoorbeeld bij ernstige misdrijven of (levens)bedreigende situaties. Uiteraard zoveel mogelijk in samenspraak en overleg.

Tarief

Tarief en terugbetalingen.

Individueel gesprek met kind of jongere €55

Intakegesprek €65

Adviesgesprek na belevingsonderzoek €65

Ouder- of systeemgesprek €65

Annuleren van een afspraak dient minimum 24 uur op voorhand te gebeuren, anders wordt €30 aangerekend.

Elke mutualiteit biedt een terugbetalingsmogelijkheid voor therapie bij kinderen en jongeren. Vraag dit zeker na bij je eigen mutualiteit.

Team

In goede handen.

Kristien Van Praet
Kristien Van Praet
2000-2005 Licentiaat klinische Psychologie (Universiteit Gent)
2005-heden Werkzaam in MFC Capelderij (residentiële voorziening voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen).
2005-2013: gezinsbegeleidster en trajectcoördinator.
2013-heden: kinder- en jongerentherapeut.
2008-2012 Opleiding postgraduaat cliënt- en ontwikkelingsgerichte kinderpsychotherapie (Universiteit Antwerpen)
2008-heden Opstart privé-praktijk als kinderpsychologe
Stefanie Meersmans
Stefanie Meersmans
In het najaar van ’86 kwam ik piepen als oudste dochter van een gezin ergens in het landelijke Kalfort. Het was ook hier dat ik vrolijk opgroeide en m’n tijd doorbracht. Ik ging elke zondag naar de Chiro van Kalfort en zat er drie jaar in de leiding. Daarnaast ging ik ook ettelijke jaren turnen en gaf een tiental jaar les in de turnkring van Puurs.

Ik zat op de schoolbanken van Sjabi Puurs en verhuisde dan naar die van de Katholieke Universiteit van Leuven. Daar studeerde ik in 2009 af als Master in de Pedagogische Wetenschappen. Ik begon te werken in de Bijzondere Jeugdzorg en in 2013 startte ik aan de Universiteit van Antwerpen een vierjarige integratieve opleiding in de ontwikkelingsgerichte en cliëntgerichte (kinder)psychotherapie.

Aurélie Fagard
Aurélie Fagard
Al sinds mijn middelbare studies had ik interesse in alles wat met mensen, hun
interacties en hun gevoelens te maken had. Het viel mij op hoeveel kinderen en volwassenen met zichzelf in de knoop zaten. Het was dan ook een logische keuze om Klinische Psychologie te studeren aan de Universiteit van Gent. Het leek mij zo mooi om iets te kunnen betekenen voor anderen.
Tijdens mijn studie en toen ik afstudeerde in 2017, kwam ik terecht in het boeiende werkveld van de bijzondere jeugdzorg. Verder deed ik ook ervaring op door aan de slag te gaan bij CLB Het Kompas en werkte ik als leerlingbegeleidster in een middelbare school.

Sinds januari 2018 ben ik werkzaam als gezinsbegeleidster bij Pleegzorg Provincie Antwerpen. Ik ervaar het als een verrijking om met alle betrokken partijen te zoeken naar verbinding en een manier om samen terug op weg te gaan. Verder start ik in september 2019 aan de opleiding tot systeemtherapeut aan het Instituut voor Psychotherapeutische Relatie en Reflectie (I.P.R.R.) te Mechelen.